Lowri Evans

"A major talent in any language...."

"Great singer songwriter"
Bob Harris BBC Radio 2

Latest news......
March 2018

Well...our 1st gig of the year will be a Celtic Evening with Carmarthen Arts in the Ivy Bush Hotel in Carmarthen on Friday 23rd March, along with Isobel Stevenson.
It will be a lovely evening and we are looking forward to seeing familiar, friendly faces along with some new ones I hope!


Wel...fe fydd gig 1af y flwyddyn yn nosweth Celtaidd yn Nghaerfyrddin gyda Celfyddydau Caerfyrddin yn Gwesty'r Llwyn Iorwg, Caerfyrddin ar Nos Wener 23ain o Fawrth gyda Isobel Stevenson.
Fe fydd hi yn nosweth arbennig a rydym yn edrych ymlaen i weld gwynebau cyfeillgar ac newydd!


Updated March 14th 2018