Lowri Evans

"A major talent in any language...."

"Great singer songwriter"
Bob Harris BBC Radio 2

Latest news......
January 2018

Happy New Year everyone - bit late now - it's nearly February!

We are looking forward to a year of music. Lowri is busy writing and recording a new Welsh EP which will be released in the summer. Lee has a few recording and producing projects in the studio so it's all go!

We have some gigs in the diary for the year - more to be announced - check out our gigs page x

Blwyddyn Newydd Dda i chi gyd - bach yn hwyr erbyn hyn!

Rydym yn edrych ymlaen i flwyddyn o cherddoriaeth. Mae Lowri yn fishi yn ysgrifennu a recordio EP Cymraeg a mae Lee yn gweithio ar sawl prosiect cynhyrchu a recordio.

Ewch i'r tudalen 'gigs' i weld beth sydd gyda ni yn y dyddiadur hyd yn hyn x

Updated January 26th 2018