Lowri Evans

"A major talent in any language...."

"Great singer songwriter"
Bob Harris BBC Radio 2

Latest news / Newyddion diweddaraf
June 2019

Exciting news! We are releasing a new version of our song 'Yr un hen gi' which has been remixed by FRMAND. The single will be released on 5th July - have a listen folks and dance to the beat! https://bit.ly/2IXku9a

Newyddion cyffrous! Rydym yn rhyddhau fersiwn newydd o 'Yr un hen gi' sydd wedi cael ei ail-gymysgu gan FRMAND ar y 5ed o Orffennaf. Dyma hi i chi - mwynhewch! https://bit.ly/2IXku9a


Updated 23rd June 2019